WOW Þríþrautin 2018

Upplýsingar um greiðsluskilmála og almenna skilmála


Gildir frá 19. maí 2017.

I. ALMENNIR SKILMÁLAR

 1. Þessir skilmálar gilda á milli þátttakanda og Sundfélags Hafnarfjarðar felur í sér samþykki þátttakanda við því að hlíta skilmálunum.
 2. Sundfélag Hafnarfjarðar ber ekki ábyrgð á heilsu þátttakenda í keppnum á vegum þess, á meðan keppni stendur né í tengslum við það. Þá ábyrgist Sundfélag Hafnarfjarðar eða starfsmenn keppninar og samstarfaðilar ekki tjón, hvorki líkamlegt né fjárhagslegt, sem keppendur verða fyrir vegna þátttöku í keppninni.
 3. Sundfélag Hafnarfjarðar er heimilt að endurskoða eða breyta skilmálum þessum vegna ófyrirsjáanlegra ástæðna, s.s. náttúruhamfara eða veðurs. Verði breytingar á skilmálum verða þær tilkynntar til þátttakenda með tölvupósti.
 4. Sá aðili sem skráir fleiri en sjálfan sig í keppnina samþykkir að vera ábyrgur fyrir að kynna skilmála þessa fyrir þeim sem hann skráir. Ef þau hin sömu eru ekki tilbúin til að samþykkja skilmálana verður skrifleg athugasemd að berast Sundfélag Hafnarfjarðar innan tveggja sólarhringa frá skráningu.
 5. Sá sem skráir sjálfan sig og aðra í hlaupið samþykkir að veita Sundfélag Hafnarfjarðar heimild til að nota skráningarupplýsingar, með þeim fyrirvara að skráning eða notkun upplýsinganna sé eðlilegur þáttur í starfsemi Sundfélag Hafnarfjarðar. Hér er átt við birtingu úrslita, almennar póstsendingar, tölvupóst og upplýsingar á heimasíðum tengdum keppninni.
 6. Persónuupplýsingar sem þátttakendur gefa upp verða meðhöndlaðar af fullum trúnaði og ekki miðlað til þriðja aðila. Allar myndir sem teknar eru af þátttakendum í hlaupum þess áskilur Sundfélag Hafnarfjarðar sér rétt til að nota í markaðs- og kynningarefni hlaupsins.
 7. Sundfélag Hafnarfjarðar gæti sent þátttakendum fáeina tölvupósta með ýmsum mikilvægum tilkynningum eins og t.d. upplýsingum um viðkomandi keppni, breytingar á dagskrá og skráningu. Alltaf gefst kostur á að skrá sig af þeim póstlista.

II. GREIÐSLUSKILMÁLAR

 1. Í skráningarferli fyrir WOW þríþrautinga er reiknivél sem birtir verð í íslenskum krónum.
 2. Heildarfjárhæð þátttökugjalds sem reiknivélin gefur upp er endanlegt verð. Enginn virðisaukaskattur er lagður á þá fjárhæð.
 3. Þátttökugjöld er ekki hægt að fá endurgreitt eftir 25. maí en fram að því er hægt að fá helming af þátttökugjaldinu endurgreitt.
 4. Ef keppnin fer ekki fram vegna ófyrirsjáanlegra atburða, svo sem náttúruhamfara, veðurs o.s.frv., munu greidd þátttökugjöld ekki verða endurgreidd.